Beylikdüzü’nde Mermer Yapan Firmalar

Şubat 14, 2022

Beylikdüzü ilçesinde her türlü mermer ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz. Opak Mermer güvencesi ile mermer alabilirsiniz. Beylikdüzü’nde ki müşterilere mermer alanında en iyi çözümleri sunmayı amaçlamaktayız. Beylikdüzü ilçesinde ikamet edenler için modern mermer tasarımları ile sunum yapılmaktadır. Mutfak tezgah mermeri, mermer tezgahı, mermer masa vb. alanlarda hizmetimiz vardır.

Mermerci Arıyorum Beylikdüzü

Mermerin bilimsel ve ticari olmak üzere iki ayrı tanımı yapılmaktadır. Bilimsel tanım: Başkalaşım (metamorfizma) süreci geçiren ve başkalaşımın izlerini taşıyan kalker dolomit gibi karbonat bileşimli kayaçlara mermer denilir. Ticari tanım: Ticari standartlara uygun boyutlarda blok verebilen, kesilip parlatılan veya yüzeyi işlenebilen ve taş özellikleri (malzeme özellikleri) kaplama taşı normlarına uygun olan her türden taş (tortul, magmatik ve metamorfik) ticari dilde mermer olarak bilinmektedir. Bu tanım uyarınca kalker, traverten, kumtaşı gibi tortul; gnays, mermer, kuvarsit gibi metamorfik; granit, siyenit, serpantin, andezit, bazalt gibi magmatik taşlar da mermer olarak isimlendirilmektedir.

Beylikdüzü mermer şirketleri

Ticari tanımlamada mermer sözcüğü taş türünü belirtmediği için bu eksikliği gidermek amacıyla taş adının sonuna mermer takısı eklenerek litolojik farklılık vurgulanmaya çalışılmaktadır. Ticari alanda doğaltaşlar iki büyük grup olarak kümelenmektedir.

DOĞALTAŞ (Mermer) Yapılarda genellikle yüzeyleri düzeltilerek parlatılmış doğaltaş ürünleri kullanılır. Özel işlemlerle yüzeyi pürüzlü hale getirilmiş ve parlatılmadan kullanılan cephe kaplaması ve döşeme uygulamaları da son zamanlarda yaygınlaşmıştır. Yapıların düşey yüzeylerinde (iç ve dış), taban döşemesinde, merdiven basamaklarında ve dekoratif amaçlarla gerçekleştirilen her türlü kaplamalarda kullanılan taşlar (taşın doğası parlatmaya uygun olmasa da) ticari alanda mermer adıyla anılır. Doğaltaş türleri bazı kireçtaşı örneklerinde olduğu gibi amorf, mermer, granit ve diğer kayaçlardaki gibi kristalin dokuludur. Bazı mermerler tek tür, bazıları ise farklı türde kristal topluluklarının bir araya gelmesiyle oluşur. Kumtaşı, çakıl taşı (konglomera) ve breş türü tortul kayalarda taneler doğal bir çimento ile bağlanmışlardır.

Beylikdüzü Mermer İmalatçıları

Mermer: Kaplama ve döşeme amaçlı üretimlerde, blokların:

  • Sağlam, olabildiğince çatlaksız, taşı oluşturan minerallerin ayrışmaya, oksidasyona ve güneş ışığında renk değiştirmeye karşı dayanıklı,
  • Yapı, doku, renk ve desen dağılımı yönünden homojen,
  • Fiziksel ve mekanik özelliklerinin yapı ve kaplama taşı standartlarında öngörülen kullanılabilirlik sınır değerlerinin üzerinde,
  • Kesilebilir, şekillendirilebilir, parlatılabilir veya yüzeyi işlenebilir olması istenmektedir.

Mermerin Genel Özellikleri

 Yeryüzünde renk, doku ve yapıca tamamen homojen, mermer ve mermer olarak kullanılabilen kayaçlar, genellikle mevcut (çoğu sert taşlar hariç) değildir. Aynı ocakta, hatta aynı blokta çoğu zaman farklılıklar gözlemlenir. Süreksizlikler, renk, yabancı elaman varlığı, blok şekli ve ölçüleri mermer ocaklannda yapılan kalite kontrolün temel konulandır. Bloklar mermer cinsinin genel karakteristik özelliklerine, ocağın jeolojik özelliklerine, içsel parametrelerine, işleme hattı ve kullanım yer özelliklerine göre değerlendirilir. Blok kalite kontrolü büyük bir oranda mermer yatağının özelliklerine bağlıdır. Bu nedenle, ruhsat almadan önce ve/veya ocak ağızları belirlenmeden önce iyi bir jeolojik etüt yapılmalıdır. Söz konusu çalışmalarda mermerin litolojisine ve dokusuna yönelik araştırmalar yapılır. Litoloji, mermerin mineralojik ve kimyasal bileşimini, yapı, doku ve arazide gözlenebilen her türlü özelliğini tanımlar. Doku ise mermerin küçük ölçekteki (el numunesi veya mikroskop altında) özelliklerini tanımlar. Mermerin karakterini belirleyen tüm içsel parametreler mermerin dokusu olarak değerlendirilir.

Mermer Blok Kalite Kontrolünde Temel Konular

 Blok kalite kontrolünde temel düşünce ve değerlendirmeler, blok ile nihai ürün özellikleri, işleme hattı ve makinalannın teknik özellikleri ve nihai kârlılık arasındaki ilişkilerin analizidir. Diğer tüm verilerin değerlendirmesi ve aranılan koşullann yeterliliği, söz konusu bu değerlendirme parametreleri ekseninde yapılır.